Učenje igre pri mladinskem moštvu NK Bravo s posebnim poudarkom na napadanju

SPOŠTOVANE KOLEGICE IN KOLEGI, TRENERKE IN TRENERJI!

V Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije smo se odločili za določene spremembe pri organizaciji licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjev. Želimo omogočiti čim več trenerjem, da na seminarjih spremljajo vsebine, ki ustrezajo starostni stopnji njihovih moštev. Prav tako želimo tokrat ponuditi možnost, da trenerji prepoznajo  medsebojno povezanost in nadgradnjo vsebine dela med posameznimi moštvi znotraj enega nogometnega kluba. Seveda je končni cilj kakovostna in sodobna igra članskega moštva. To pa ne zadeva samo problematike strokovnega dela v klubu temveč tudi materialne organizacijske možnosti. Zato smo se tokrat odločili organizirati tri seminarje v treh zaporednih terminih.

Igra je bistvena aktivnost nogometnega dogajanja. Igra tudi najbolj privlači nogometaše, še posebej najmlajše. Zato je večina dejavnosti v okviru procesa treniranja in tekmovanja usmerjena v razvoj igre in posredno tudi na razvoj posameznika. Velja pravilo, naj ne bo treninga brez igre. Žal v kakovosti igre zaostajamo za uspešnimi moštvi v tujini. Da bi doprinesli delček k izboljšanju igre naših moštev smo se odločili da osnovno temo na seminarjih posvetimo igri in sicer: »Učenje igre pri moštvih NK Bravo s poudarkom na napadanju«.

NK Bravo je po naših željah zaupanja vreden izvajalec praktičnih predstavitev v zvezi z osnovno temo razvoja igre znotraj različnih starostnih kategorij. Glede na strokovne, materialne in organizacijske možnosti želijo pri NK Bravu čim bolj uveljaviti zakonitosti strokovnega razvoja igralcev in moštev. Sledijo strokovnim programom za posamezna moštva in pri tem še posebej pri najmlajših upoštevajo tudi značilnosti telesnega in duševnega razvoja otrok. Večina trenerjev v NK Bravo ima poklicni status. Prisotna sta tudi dva vodja mlajšega in starejšega mladinskega pogona. Oba bosta tudi v vlogi komentatorjev dogajanj na igrišču.

Pri najmlajših nogometaših pa do nogometašev starih do 14 let je v ospredju procesa treniranja in tekmovanja izrazita zahteva po čim širšem razvoju pomembnih osnovnih sposobnosti v okviru tehnike, taktike in kondicije. Te so osnova ustvarjanja temeljev za igro in v ospredju ni pomembnost rezultatov.

Pri nogometaših starih 15 let in več, je pomembnost rezultata zmeraj večja. Tu gre za ustvarjanje modela igre s ponavljanjem pomembnejših situacij iz igre s ciljem razvoja skupne ideje za igro. Ponavljanje bistvenih situacij iz igre omogoča pri igralcih razvoj motoričnega spomina, ki je osnova za skupno prepoznavanje situacij med igro, izbiro ustreznih rešitev in nasploh hitrejšo in ustvarjalnejšo igro. Namen je, da pripeljemo igralce do obvladanja sodobnejših zakonitosti – principov medsebojnega sodelovanja med igro. Seveda ob upoštevanju kakovosti igralcev lastnega moštva.

Praktične predstavitve ne bodo treningi ampak predstavitev izbire vaj, ki jih pri NK Bravo uporabljajo pri učenju in razvoju igre za različne starostne kategorije nogometašev. Pri tem upoštevajo didaktična načela prehoda od bistvenega k manj bistvenemu in od lažjega k težjemu.

Vsa gradiva pa boste našli na naši podstrani Izobraževanja -> Izpopolnjevalni seminarji 2022.

Predsednik ZNTS:                                                                      Predsednik strokovnega sveta ZNTS:
Bojan Prašnikar                                                                       Zdenko Verdenik

Podobni prispevki