Usposabljanje trenerjev

Trajanje usposabljanja

Osnovne diplome:

 • STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – nogomet – TRENER UEFA C (80 ur)
 • STROKOVNI DELAVEC 2 – športno treniranje – nogomet – TRENER UEFA B (120 ur)
 • TRENER UEFA A – (240 ur)
 • TRENER UEFA PRO – (400 ur)
 • Mednarodna diploma UEFA PRO – zaključni izpit (Diplomska naloga, praktični nastop in šolanje na sedežu Uefa v Nyonu) (75 ur);

Specialne diplome:

Vratarji:

 • TRENER Vratarjev Uefa A – 120 ur
 • TRENER Vratarjev Uefa B – 60 ur
 • TRENER Vratarjev C – 60 ur

Futsal:

 • STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – futsal – TRENER FUTSAL C (80 ur)
 • STROKOVNI DELAVEC 2 – športno treniranje – futsal – TRENER FUTSAL B (120 ur)

Mladinski nogomet:

 • TRENER UEFA MLADI A – (120 ur)
 • TRENER UEFA MLADI B – (85 ur)

Več informacij:

Vsebine programov in število ur šolanja so prilagojeni zahtevam UEFA. NZS in UEFA sta podpisala sporazum o medsebojnem priznavanju diplom znotraj članic UEFA za UEFA B in UEFA A nivo 19. 06. 2000 in 08. 11. 2002 za UEFA PRO nivo.

Vsi programi šolanja so v skladu z zakonodajo RS.

VODENJE MOŠTEV 

TRENER C 
Vodi lahko vsa moštva mlajših kategorij do U19 v okviru MNZ in moštva v tekmovanju DU13 in DU15 SŽNL in je pomočnik v 2. SKL U17, 1. MNZ člani, 2. MNZ člani in DU17 SŽNL.
TRENER UEFA B 
Vodi lahko vsa moštva v okviru 1.MNZ, 2.MNZ, 2. U17 SKL , DU17 SŽNL in je pomočnik v SŽNL, 3. SNL, 1. SKL U17, 2. SML U19 ter U15 SNL.
TRENER UEFA A 
Vodi lahko vsa moštva v okviru 1. SŽNL, 3. SNL, 1. U17 SKL, 2 U19 SML, U15 SNL, je pomočnik v 1. SML U19 in 2. SNL in vodja mladinskega programa v 2. in 3.SNL.
TRENER PRO 
Vodi lahko vsa moštva v  okviru 2. SNL, pomočnik v 1. SNL, 1. U19 SML in je vodja mladinskega programa v 1. SNL.
TRENER UEFA PRO 
Vodi moštva v 1. SNL in v UEFA evropskih pokalih.
TRENER Futsal C
Vodi lahko vsa moštva v 2. SFL in moštva mlajših starostnih kategorij ter žensko futsal ligo in je pomočnik v 1. SFL.
TRENER Futsal B
Vodi lahko vsa moštva v 1. SFL.
TRENER UEFA MLADI A
Opravlja lahko vukncijo vodje mladinskega programa 1. SKL /SML in 2. SKL/SML in je glavni trener 1. SML U19
TRENER UEFA MLADI B
Opravlja lahko funkcijo glavnega trenerja 1. SML U15, 2. SM in je pomočnik v 1. SML U19

PRIZNAVANJE USPOSOBLJENOSTI ŠTUDENTOM IN DIPLOMANTOM FAKULTETE ZA ŠPORT TER VISOKE TRENERSKE STROKOVNE ŠOLE

Študenti lahko usposobljenost pridobivajo postopoma ob upoštevanju minimalne obvezne trenerske prakse, ki jo zahteva Trenerska konvencija UEFE iz leta 2020 in Zakon o športu RS (2017). Zato ob prejetju prve nogometne usposobljenosti (diplome UEFA C in Strokovni delavec 1) se je potrebno včlaniti v nogometno trenersko organizacijo preko enega izmed DNT-jev, zaprositi za licenco in prakso opravljati kot trener z veljavno licenco.

Študenti – zahteva 

Trener C – Končan osnovni program (ocena 9 ali 10). Študenti izpolnijo osebni list in podatke o opravljenih izpitih (priloga 1). Izpolnijo tudi obrazec v prilogi 2 ter dodajo potrebna dokazila. Po prejetju diplome se je za delo v praksi potrebno včlaniti v trenersko organizacijo in aktivirati licenco za delo.
Trener UEFA B  – Trener C oz. Strokovni sodelavec 1 in 1-letna praksa s predložitvijo dokazil – potrdilo kluba ali izpis iz registe, kjer se beleži trenerska praksa.
Trener UEFA A –  Usmeritev – izbirni program (ocena 8,9,10), udeležba na praktičnem delu šolanja Trener UEFA A in enoletna praksa kot aktiven trener (v registi)  v nazivu trener UEFA B ter predložitev dnevnika dela.

Priloga 1: Osebni listi študenta
Priloga 2: UPOŠTEVANJE KOMPETENC FŠ ali VTŠ MB

Diplomanti – zahteva 

Trener PRO –  Diploma iz nogometnih vsebin, strokovni naziv Trener UEFA A, udeležba na praktičnemu delu šolanja Trener PRO, 2 x enotedenska praksa pri trenerju mentorju v NK (1 teden mlajše kategorije in 1 teden člansko moštvo) ter 1  letna praksa v nazivu UEFA A s predložitvijo dnevnika dela ali izpisom iz registe.