Licenciranje za sezono 2024/25

Na podlagi sprejetega Pravilnika o izdaji licenc in strokovnih seminarjev Zveze nogometnih trenerjev Slovenije podajamo kratka navodila in obrazložitve pri podajanju zahtevkov za izdajo licenc v novi tekmovalni sezoni 2024/2025. Pravilnik je bil »posodobljen« v skladu s spremembami strukture usposabljanja strokovnih kadrov pri NZS, ter posledično vpeljavo seminarjev potrebnih za izvajanje licenciranja trenerjev. Spremembe so bile potrjene na zadnji Skupščini ZNTS, dne 11. 3. 2024.
V 3. členu pravilnika so za posamezno vrsto licence navedene zahtevane usposobljenosti trenerja, v 4. členu pa zahtevane licence za trenerje glede na vrsto tekmovanja.

Vloge za izdajo trenerske licence lahko oddate od 1. 7. 2024 dalje.

S spoštovanjem,
Zveza nogometnih trenerjev Slovenije
Zdenko Maučec
ZNTS, gen. sekretar

Podobni prispevki