Skupščina ZNTS 2024

Upravni odbor ZNTS je na podlagi 22. člena in v povezavi s 23. členom Statuta ZNTS na svoji 11. seji dne 5. 1. 2024 sprejel sklep o sklicu redne letne Skupščine ZNTS, ki bo 11. 3. 2024 ob 17.00 uri, v prostorih Nacionalnega nogometnega centra Brdo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Potrditev zapisnika zadnje Skupščine ZNTS z dne 27. 3. 2023.
4. Poročila organov in komisij ZNTS:

a. Predsednika ZNTS,
b. Finančno poročilo,
c. Poročilo Nadzornega odbora,
d. Poročilo Disciplinskega sodnika,
e. Poročilo Komisije za pritožbe,
f. Poročilo predsednika SZT,
g. Poročilo Komisije za priznanja,
h. Poročilo Varuha trenerjevih pravic.

5. Razprava po poročilih.
6. Program dela in finančni plan za leto 2024.
7. Spremembe in dopolnitve aktov ZNTS.
8. Podelitev priznanj trenerjem ZNTS.
9. Pobude, vprašanja in ostalo.

Zdenko Maučec
ZNTS, gen. sekretar

Vir fotografije: nzs.si

Podobni prispevki